San Marco Alapítvány

Picture 1

Alapítvány székhelye:
Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató KHT.
1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.

San Marco Alapítvány adószáma: 18119378-2-41

Az Alapítvány célja:
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység, a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.-ben folyó gyógyító és egyéb egészségügyi tevékenység támogatása és fejlesztése.

Ezen belül kiemelt célja és feladata:
– A KFT- ben folyó gyógyító megelőző munka technikai feltételeinek javítása, fejlesztése.
– Az orvosok és szakdolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása.
– Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:
gyógyító–egészségügy rehabilitációs tevékenység
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység

Az Alapítvány időtartama:
határozatlan időtartamra alakul.

Az Alapítvány jellege:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar vagy külföldi állampolgár jogi személy, valamint magyarországi és külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szervezet kapcsolódhat, a célok sokoldalú megvalósításához, ha az alapítvány céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatja, ideértve a személyes közreműködést is.
A feltételhez kötött adományok elfogadásáról az alapítvány kuratóriuma dönt. A támogatók a támogatás tényével nem válnak alapítókká.
Az alapítvány közhasznú szolgáltatásait és egyéb támogatásait bárki igénybe veheti és megpályázhatja, az általa szervezett és tartott rendezvényeken bárki részt vehet.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állíthat.

A Kuratórium tagjai:
Elnök: Dr. Várszegi József
Titkár: Hanzikné Ádámi Erzsébet
Dr. Hőgyész László
Szente Zsuzsa
Dr. Kovács István

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény, valamint az Alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2005. december 25.
Alapító

Hozzászólás itt nem engedélyezett.