Támogatószervezet

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Általános információk

Jelen útmutató kialakítása a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti időszak végrehajtására vonatkozó eljárásrendi útmutatókkal összhangban történt.

Háttér

2004 májusában az Európai Gazdasági Térség az EU bővítés következtében szintén kibővült az újonnan csatlakozott országokkal, így Ciprussal, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal, Magyarországgal, Lettországgal, Litvániával, Máltával, Lengyelországgal, Szlovákiával, és Szlovéniával. Az EU 25-ök, és a három nem EU tagország – Izland, Lichtenstein, Norvégia – mind résztvevői a belső piacnak, amelynek fő jellemzője az ún. “négy szabadság elve”, azaz az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. Ezzel egy időben Izland, Lichtenstein és Norvégia létrehozta az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási konstrukciókat annak érdekében, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus a 10 új tagállam, míg az EGT Finanszírozási Mechanizmus a 10 új tagállam, valamint Görögország, Portugália és Spanyolország számára érhető el.

Az EGT Finanszírozási Mechanizmuson keresztül Izland, Lichtenstein és Norvégia évente 120 millió euró összegben biztosítanak támogatást (összességében 600 millió euró) a 10 új tagállamban, valamint Görögországban, Spanyolországban és Portugáliában megvalósuló projektekhez. Magyarország részesedése a rendelkezésre álló forrásokból, körülbelül 10%, azaz 12 millió euró évente. Ezen túlmenően Norvégia további 113 millió euró (összesen 567 millió euró) hozzájárulást biztosít a 10 új tagállam számára a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül, amelyből kb. 13%, azaz 15 millió euró Magyarország részesedése évente. Összességében tehát 1,17 milliárd euró áll rendelkezésre a kiemelt területeken a 10 új tagállam számára a 2004-2009 közötti időszakban. A fentiek értelmében Magyarország számára – a menedzsment költségeket is beleértve – összesen 135 millió euró áll rendelkezésre.

Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetőek, egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket.

Célkitűzések:

A két Finanszírozási Mechanizmuson keresztül Lichtenstein, Izland és Norvégia hozzájárul:

 • Szolidaritáshoz – a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésével a kibővült EGT-n belül
 • Lehetőséghez – segítséget nyújtva az új EGT tagoknak abban, hogy teljes mértékben részt vegyenek a belső piacban
 • Együttműködéshez – azáltal, hogy összehozza a régi és az új EGT tagokat, és új területeket nyit a politikai és gazdasági kapcsolatok területén.

1. kiemelt terület: Környezetvédelem

Célterületek:

 • A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) részvételének támogatása a környezet védelmében
 • Környezettudatos nevelés
 • A megújuló, illetve alternatív energiaforrások használatának támogatása (pl.: geotermikus vagy vízi energia)
 • Zajcsökkentés / zajvédelem
 • A szennyezést nem okozó, „tiszta technológiák” bevezetésének elősegítése

(Ezt a kiemelt területet mindkét Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

2. kiemelt terület: Fenntartható fejlődés

Célterületek:

 • Az organikus mezőgazdaság fejlesztése; hazai növény- és állatfajták termesztése, ill. tenyésztése
 • Innovációs központok létrehozása és fejlesztése
 • A fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése

(Ezt a kiemelt területet mindkét Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

3. kiemelt terület: Az európai örökség megőrzése

Célterületek:

 • Történelmi jelentőségű helyszínek és épületek hasznosítási tervek alapján történő felújítása
 • A kulturális világörökség megőrzése
 • Múzeumok felújítása, gyűjtemények létesítése az európai örökség bemutatására
 • Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, illetve a környezetvédelemmel összhangban (Ezt a célterületet csak az EGT Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

(Ezt a kiemelt területet, az utolsó célterület kivételével, mindkét Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

4. kiemelt terület: Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás

Célterületek:

 • Felnőttképzés, szakképzés, élethosszig tartó tanulás
 • A felsőoktatás és a magánszektor közötti együttműködés erősítése, a magánszektor igényeinek megfelelő munkaerő képzése
 • Ösztöndíjprogramok
 • Általános iskolák akadálymentesítése, napközi otthonos foglalkozások szervezése
 • A helyi, regionális, valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése beleértve információ technológiai eszközök használatát is (Lásd még a területfejlesztés és határon átnyúló együttműködés kiemelt területet.)

(Ezt a kiemelt területet mindkét Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

5. kiemelt terület: Egészségügy

Célterületek:

 • Betegség megelőző és egészségfejlesztő tevékenységek ösztönzése
 • Mentálhigiéniai gondozás javítása
 • A szenvedélybetegségek elleni küzdelem
 • Az AIDS elleni küzdelem, és a HIV fertőzött betegek kezelésének elősegítése
 • Egészségüggyel foglalkozó NGO-k kapacitásának fejlesztése

(Ezt a kiemelt területet mindkét Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

6. kiemelt terület: Gyermek és ifjúság

Célterületek:

 • Halmozottan hátrányos helyzetű – beleértve a Roma kisebbséghez tartozó, valamint fogyatékos – gyermekek integrációja,
 • Integrált helyi ifjúsági információs és tanácsadó központok hálózatának fejlesztése, bővítése
 • Az állami gondozottak életkörülményeinek javítása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése

(Ezt a kiemelt területet mindkét Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

7. kiemelt terület: Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés

Célterületek:

 • Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, illetve a környezetvédelemmel összhangban
 • A demokrácia, partnerség és decentralizáció elvének biztosítása az EU külső határainál
 • A regionális fejlesztés különböző szintjeinek kompetencia növelése (mikro-régiók, önkormányzatok) (Lásd még a humánerőforrás-fejlesztés, oktatás kiemelt ágazatot)

(Ezt a kiemelt területet csak a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

A regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés szabályozási keretéről bővebb információt talál a www.eeagrants.hu weboldalon található „Framework for cross-border project co-operation under the EEA Financial Mechanisms” megnevezésű dokumentumban.

8. kiemelt terület: Bel- és igazságügyi együttműködés

Célterületek:

 • A szervezett bűnözés – beleértve az embercsempészetet és emberkereskedelmet – elleni harc támogatása
 • A magyar és norvég rendőri szervek együttműködésének elősegítése
 • A schengeni vívmányok gyakorlati alkalmazása

(Ezt a kiemelt területet csak a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

9. kiemelt terület: Tudományos kutatás

Célterületek:

 • K+F – közös kutatási tevékenység
 • Az előző kiemelt területekhez kapcsolódó kutatás

(Ezt a kiemelt területet mindkét Finanszírozási Mechanizmus támogatja.)

További információ:

www.eeagrants.org

www.eeagrants.hu

www.nfu.gov.hu

Hozzászólás itt nem engedélyezett.